Tính năng Brightspace LMS

Xây dựng nội dung
đào tạo hấp dẫn

Nâng cao trải nghiệm
học tập

Tối ưu hiệu quả đào tạo

Xây dựng nội dung đào tạo hấp dẫn

Công cụ xây dựng nội dung

Thiết lập các danh mục và mô-đun để sắp xếp nội dung đào tạo. Nhập/xuất nội dung từ khóa học cũ. Kéo thả nội dung từ công cụ bên ngoài như Google Docs. Tạo khóa học mới bằng công cụ HTML editor, và xây dựng các hoạt động học tập như bài tập, thảo luận, kiểm tra.

Bài tập

Doanh nghiệp có thể dễ dàng xây dựng, lưu trữ, cập nhật tài nguyên đào tạo trực tuyến trên Brightspace LMS. Đồng thời, hệ thống sở hữu bộ công cụ linh hoạt cho phép đăng tải nội dung đào tạo từ bên ngoài.

Bài tập video

Thực hành kỹ năng và áp dụng kiến thức vào thực tế sử dụng bài tập video xây dựng theo lộ trình đào tạo. Với công cụ phản hồi, học viên có thể nhận được nhận xét riêng, cụ thể từ giảng viên và các học viên khác (peer review)

Kiểm tra/ Đánh giá

Tính năng kiểm tra/ đánh giá bao gồm nhiều hình thức tổ chức và các loại câu hỏi đa dạng, có thể sử dụng cho bất kỳ phương pháp đào tạo nào. Các câu hỏi có thể được thiết lập với nhiều cấp độ khó và sắp xếp ngẫu nhiên trong bài kiểm tra. Ngân hàng câu hỏi cho phép dễ dàng sử dụng, chia sẻ câu hỏi kiểm tra trên toàn hệ thống. Câu hỏi kiểm tra cũng có thể được tạo và quản lý bằng công cụ thứ 3, kết nối với Brightspace LMS.

Thảo luận

Thiết lập các danh mục và mô-đun để sắp xếp nội dung đào tạo. Nhập/xuất nội dung từ khóa học cũ. Kéo thả nội dung từ công cụ bên ngoài như Google Docs. Tạo khóa học mới bằng công cụ HTML editor, và xây dựng các hoạt động học tập như bài tập, thảo luận, kiểm tra.

Khảo sát

Tính năng Khảo sát giúp doanh nghiệp thu thập phản hồi hữu ích về chất lượng giảng dạy và nội dung đào tạo.

Đào tạo kết hợp
(Blended learning)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lộ trình học

Sử dụng tính năng Lộ trình học để nhóm nhiều khóa học thành một lộ trình hợp lý, giúp nhân viên dễ dàng theo dõi.

Ứng dụng di dộng
(Mobile app)

Ứng dụng Brightspace Pulse được tối ưu hóa giúp học viên dễ dàng tiếp tục lộ trình học qua các thiết bị di động (Android, iOS) – ngay cả khi không có kết nối mạng.

Kho lưu trữ tài liệu học tập

Thư viện trực tuyến giúp lưu trữ, quản lý và chia sẻ tài nguyên học tập trên toàn hệ thống.

Đối tác Chiến lược và phân phối
Độc quyền tại Việt Nam

Nâng cao trải nghiệm học tập

Lịch

Tính năng Lộ trình học cho phép nhóm nhiều khóa học thành một lộ trình hợp lý, giúp nhân viên dễ dàng theo dõi và thực hiện.

Nhóm học tập

Tính năng Nhóm học tập cho phép tạo nhóm các nhân viên có nhu cầu đào tạo tương tự. Bạn có thể thiết lập các quy tắc tự động tạo nhóm dựa trên thông tin chung của học viên, chẳng hạn như Phòng ban hoặc Địa điểm (Văn phòng, chi nhánh). Ngoài ra, bạn có thể tạo nhóm theo cách thủ công dựa trên bất kỳ nhu cầu nào của công ty; ví dụ: nhân viên mới, nhân viên cửa hàng, nhân viên văn phòng hoặc các nhóm lợi ích đặc biệt trong tổ chức của bạn. Trong Nhóm học tập, bạn có thể theo dõi thông tin chi tiết về tiến độ hoàn thành khóa học, deadline và các cảnh báo quá hạn.

Khám phá

Tính năng Khám phá cho phép nhân viên tìm khóa học mà họ quan tâm nhất và tạo lộ trình học tập riêng sau khi tự đăng ký các khóa học. Doanh nghiệp kiểm soát những khóa học nào có sẵn và có thể tự đăng ký.

Khen thưởng

Tính năng cho phép khen thưởng dựa trên thành tích để động viên và thu hút người học khi họ tiến bộ trong một khóa học. Brightspace cho phép hai hình thức khen thưởng: Huy hiệu và Giấy chứng nhận. Huy hiệu và Giấy chứng nhận có thể được trao tự động cho học viên dựa trên điều kiện được thiêt lập trước hoặc do quản trị viên/ giảng viên trao thủ công.

Trợ lý thông minh
(Intelligent Agents)

Tính năng cho phép kích hoạt thông báo tự động cho các mục đích liên lạc, thông báo và phản hồi. Trợ lý thông minh sẽ ghi nhận các hoạt động đạt tiêu chí đã thiết lập trước sau đó tự động kích hoạt một hành động – ví dụ: thiết lập email tự động có nội dung khuyến khích, ghi nhận hoặc phản hồi và gửi trực tiếp đến người học hoặc gửi email tự động để thông báo cho giảng viên khi học viên cần những nội dung này. afafafdfaf

Điều kiện phát hành
(Release Conditions)

Dựa trên điều kiện phát hành đã được thiết lập, hệ thống tự động mở nội dung khóa học dựa trên tiến trình của mỗi người học. Khi điều kiện phát hành được thêm vào một mục, người dùng không thể nhìn thấy mục đó cho đến khi họ đáp ứng điều kiện, ví dụ: trong mô-đun 1, người học phải truy cập vào tất cả nội dung của mục này để mở khóa bài kiểm tra.

Thông báo hệ thống
(Announcements)

Tính năng Thông báo hệ thống là công cụ thuận tiện để kết nối thông tin liên lạc giữa các công ty trong tổ chức lớn.

Trang hoạt động
(Activity feed)

Trang hoạt động là tính năng xã hôi, giúp tăng tương tác giữa các học viên cũng như các người dùng khác trong khóa học. Người dùng có thể đăng bài, bình luận trên các bài viết.

Tối ưu hiệu quả đào tạo

Bảng điều khiển dành cho Quản lý
(Manager Dashboard)

Quản lý đăng ký học và theo dõi việc hoàn thành khóa học theo cá nhân, hoặc theo nhóm.

Brightspace Insights

Sử dụng kết hợp 2 bộ dữ liệu căn bản và nâng cao, người quản lý có thể thấy bức tranh toàn cảnh tình trạng đào tạo của doanh nghiệp trên hệ thống. Bộ dữ liệu căn bản bao gồm hơn 80 bản ghi dư liệu, cho phép người quản lý tải về, kết hợp các dữ liệu và xử lý bằng các phần mềm phân tích. Bộ dữ liệu nâng cao cung cấp dữ liệu tổng quát và báo cáo có sẵn đầy đủ hơn.

Rubric

Rubric giúp người quản lý/ giảng viên thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá năng lực công bằng và nhất quán. Đồng thời, học viên có thể theo dõi và nắm rõ tiêu chuẩn đánh giá trước khi làm bài tập/ kiểm tra.

APIs

Rubric giúp người quản lý/ giảng viên thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá năng lực công bằng và nhất quán. Đồng thời, học viên có thể theo dõi và nắm rõ tiêu chuẩn đánh giá trước khi làm bài tập/ kiểm tra.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ